Felanmälan

Om Du upptäcker något fel i din lägenhet (t.ex. värme, vatten, avlopp, ventilation, el, dörrar, fönster) eller i huset (portar, källardörrar och dylikt): kontakta föreningens vicevärd Kenneth Gutafsson på telefonnummer:
0761 - 317737 för en bedömning.

Felanmälan Tvättstugor sker till Entema
Ring 08 449 44 30 eller maila
info@entema.se.
Uppge adressen vid felanmälan och beskriv problemet.

I akuta situationer (vattenläckage, stop i avlopp osv) ring dygnet runt till Spolbil Jonas på telefonnummer
0730 - 569267

För det arbete som utförs i lägenheten utanför föreningens ansvar debiteras lägenhetsinnehavaren.

Vid brand, olycksfall o dyl ring 112

Styrelsen nås via e-post info@brfloparen3.se och på expeditionstid, kontakt uppgifter till styrelsen hittar du här