Expeditionen

Expeditionen finns på Tornslingan 21B och är öppet en gång i månaden på måndagar mellan kl. 18 – 19.
Sommar- och jullov tillämpas, se anslag med aktuella datum på dörren till expeditionen eller på hemsidan.

Besök: (öppet på måndagar en gång i månaden mellan kl. 18 – 19)
e-post: info@brfloparen3.se
hemsida: www.brfloparen3.se

Kontakta expeditionen för allmänna upplysningar om föreningen och svar på frågor om överlåtelser, pantförskrivningar, uthyrningar i andra hand, ombyggnad/renovering m.m. Expeditionen kan även nås via föreningens postbox alternativ brevinkast eller via mail. Vi svarar så fort vi kan.
 

Skicka ett meddelande till oss

Kontakta oss

Juridiskt namn: Bostadsrättsföreningen Löparen nr 3
Organisationsnummer: 712800-0135.
Bankgiro: 549-1386

Postadress:
BRF Löparen nr 3
Tornslingan 21B
142 61 TRÅNGSUND

Faktureringsadress:
Brf Löparen 3
FE 236-300250
102 21 STOCKHOLM

Eller via e-post i PDF eller TIFF till 236levfaktura.service@fastighetsägarna.se