Styrelsen

Vid senaste föreningsstämman valdes följande ordförande, ledamöter och ev. suppleanter.
Och vid det konstituerande mötet fick styrelsen följande utseende;

Aktuella kontaktuppgifter finns i respektive trappuppgång

Ordförande Andreas Figaro, Tornslingan 11 B, vald tom stämman 2022.
Vice ordförande Hasse Kotzan, Tornslingan 7 A, vald tom stämman 2023.
Sekretare Marie Nygren, Tornslingan 13, vald tom stämman 2022. 
Ekonomiansvarig Fredrik Larsson, Tornslingan 11B, vald tom stämman 2022.
Ledamot Jonna Lyckman, Tornslingan 21 A, vald tom stämman 2023.
Ledamot Björn Andersson, Tornslingan 25, vald tom stämman 2023.


Vill du komma i kontakt med styrelsen skicka e-post till info@brfloparen3.se