Lokaler & förråd

Föreningen har lokaler och förråd i entréplanet till uthyrning, se karta.

Lokalerna har alla fönster och egen entré mot Tornslingan.
Storleksmässigt är en lokal på 24 m², tre på runt 40m² och två på knappt 90m².
Hyran för dessa är 600kr/m²/år i 2017 års nivå.
Hyran för lokaler som används i kommersiell verksamhet är momsbelagd.

Förråden kommer man till via våra källargångar, en del har fönster de flesta inte.
Storlekarna är tre förråd på 10-12m², ett på 29m² och två på knappt 40m².
Hyran för dessa är 300kr/m²/år i 2017 års nivå.

Små förråd finns i form av f.d. soprum:
fem yttre på 2-3m² med en hyra på 300kr/år och åtta inre på 5m² och 660kr/år.

Hyresgäster
Lokalerna kan hyras av alla, medan förråden hyrs ut endast till föreningens medlemmar .
Är Du intresserad av att hyra lokal eller förråd kontakta expeditionen genom ett besök eller info@brfloparen3.se.