Underhålls- & investeringsplan

Aktuell underhållsplan kommer inom kort
2023-02-23

Underhållsplan 2023-2030 visar de planerade översyner, förbättringar och utbyten som är planerade de kommande åren. Dessa åtgärder finansieras direkt via månadsavgiften. 

Investeringsplanen visar de åtgärder vi måste genomföra som är av större dignitet.
Investeringsplanen finansieras med banklån där räntekostnader och amorteringar täcks via månadsavgiften.

Både underhålls- och investeringsplanen revideras årligen.