Valberedning

Vid föreningstämman 2023-04-20 fick valberedningen detta utseende:

 
  • Kenneth Gustavsson, Tornslingan 23, sammankallande. Vald tom stämman 2025.
  • Hans Kotzan, Tornslingan 7 A. Vald tom stämman 2025.
  • Susanne Lindholm, Tornslingan 7 B. Vald tom stämman 2025.


Vill Du vara med?
Om du är intresserad av en plats i föreningens styrelse kan du när som helst under året anmäla dig till någon av oss i valberedningen.

Den här boendeformen, bostadsrätt, är helt beroende av att enskilda medlemmar engagerar sig i föreningens verksamhet. Specialkunskap inom ett visst område kan vara ett plus.

Bra att veta om DU är intresserad av styrelsearbetet
Vi har skrivit ner vanliga frågor som vi brukar få av medlemmar som kandiderar till en post i styrelsen.

Kan vem som helst i föreningen bli styrelsemedlem?
Ja, förutsatt att du är medlem och inte försatt i konkurs eller omyndigförklarad.

För hur lång tid blir jag vald?
Styrelsemedlem, ordinarie och suppleanter, väljs på ett eller två år, revisor på ett år.

Hur ofta sammanträder styrelsen?
Styrelsemöte hålls en gång i månaden med två månaders uppehåll under sommaren.
Såväl ordinarie som suppleanter kallas till mötena.

Hur stort är arvodet?
Föreningstämman har bestämt styrelsearvodet till 120 000 kr.
Styrelsen fördelar summan mellan sig.

Finns det kurser som jag kan gå för att klara styrelseuppdraget?
Ja, du får ersättning för förlorad arbetsinkomst och kurskostnaden betald.