Styrelsen

Vid senaste föreningsstämman valdes följande ordförande, ledamöter och ev. suppleanter.
Och vid det konstituerande mötet fick styrelsen följande utseende;

Aktuella kontaktuppgifter finns i respektive trappuppgång

Ordförande Bo Rosén, Tornslingan 23B, vald tom stämman 2021.
Vice ordförande Benjamin Bergkvist, Tornslingan 15, vald tom stämman 2021.
Sekretare Marie Nygren, Tornslingan 13, vald tom stämman 2021. 
Ekonomiansvarig Fredrik Larsson, Tornslingan 11B, vald tom stämman 2021
Ledamot Lisa Johansson, Tornslingan 25, vald tom stämman 2021.Ordinarie styrelsemöte hålls första måndagen efter den 10e i varje månad, sommaren undantagen .
Vill du komma i kontakt med styrelsen skicka e-post till info@brfloparen3.se