Styrelsen

Vid föreningsstämman den 2019-04-25 valdes ordförande, ledamöter och suppleanter.
Vid det konstituerande mötet 2019-05-13 fick styrelsen följande utseende;


Ordförande Bo Rosén, Tornslingan 23B, tel 08-122 95 353, vald tom stämman 2021.
Vice ordförande Benjamin Bergkvist, Tornslingan 15, tel 073-591 93 50, vald tom stämman 2020.
Sekretare Marie Nygren, Tornslingan 13, vald tom stämman 2021. 
Ekonomiansvarig Fredrik Larsson, Tornslingan 11B, tel 0735-220866, vald tom stämman 2019
Ledamot Lisa Johansson, Tornslingan 25, vald tom stämman 2020.Ordinarie styrelsemöte hålls första måndagen efter den 10e i varje månad, sommaren undantagen .
Vill du komma i kontakt med styrelsen skicka e-post till info@brfloparen3.se