Styrelsen

Vid senaste föreningsstämman valdes följande ordförande, ledamöter och ev. suppleanter.
Och vid det konstituerande mötet fick styrelsen följande utseende;

Aktuella kontaktuppgifter finns i respektive trappuppgång

Ordförande Andreas Figaro, Tornslingan 11 B, vald tom stämman 2024.
Vice ordförande Björn Andersson, Tornslingan 25, vald tom stämman 2023.
Sekretare Marie Nygren, Tornslingan 13, vald tom stämman 2023. 
Ekonomiansvarig Andreas Figaro, Tornslingan 11 B, Tornslingan 11B, vald tom stämman 2024.
Ledamot Zeljko Marinkovic, Tornslingan 19, vald tom stämman 2024.

Vill du komma i kontakt med styrelsen skicka e-post till info@brfloparen3.se