Styrelsen

Vid senaste föreningsstämman valdes följande ordförande, ledamöter och ev. suppleanter.
Och vid det konstituerande mötet fick styrelsen följande utseende;

Aktuella kontaktuppgifter finns i respektive trappuppgång

Ordförande Philip Sande, Tornslingan,13. Vald tom stämman 2025.
Vice ordförande Björn Andersson, Tornslingan 25. Vald tom stämman 2024.
Sekretare Marie Nygren, Tornslingan 13. Vald tom stämman 2024. 
Ekonomiansvarig Philip Sande, Tornslingan 13. Vald tom stämman 2025.
Ledamot Zeljko Marinkovic, Tornslingan 19. Vald tom stämman 2024.
Ledamot Tilde Hultkvist, Tornslingan 7 B. Vald tom stämman 2025.
Ledamot Thommy Karlsson, Tornslingan 9 A. Vald tom stämman 2025.
Ledamot Franco Privitera, Tornslingan 21 A. Vald tom stämman 2025.
Vill du komma i kontakt med styrelsen skicka e-post till info@brfloparen3.se