Regler och undantag

Denna sida är under utveckling och kan innehålla direkta felaktigheter

ANSVARSPOLICY
avseende fördelning av ansvaret för renovering och underhålll (förslag) mellan föreningen och medlemmen.

TRIVSELREGLER
Syftet med våra trivselregler är att de ska medverka till att vi har en förening där alla medlemmar kan bo och trivas i samverkan.

Allmän uppmärksamhet
Vi är rädda om vår förenings gemensamma egendom.
Vi uppmärksammar fel och brister och rapporterar snarast.
På så sätt bidrar vi till att hålla kostnaderna nere och att upprätthålla föreningens goda standard.

Ljudnivå
Bullernivåer påverkas av vårt eget goda omdöme och vi försöker att hålla ljud på nivåer som inte stör våra grannar. Vid osäkerhet är det bästa att fråga grannarna om de upplever ljuden som störande.
När det är dags för fest informerar vi grannarna i god tid via anslag i porten.

Reparationer
Vi utför reparationer och ombyggnader mellan 07.00 och 19.00 på vardagar,
samt mellan 09.00 och 16.00 helger och helgdagar.
Vid särskilt störande aktiviteter såsom bilning, omfattande rivningsarbeten eller ett ihållande borrande informerar vi grannarna i förväg genom anslag i trapphuset.
Föreningens reparationstider och regler gäller även för anlitade hantverkare.

Gemensamma utrymmen
Vi använder inte de gemensamma utrymmena som uppställnings- eller förvaringsplats.
Det är inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphus eller korridorer.
Det är inte heller tillåtet att ha ställa ut tidningspåsar eller förvara annat privat material i korridorer eller trapphus. Det är olagligt och kan orsaka olyckor vid brand eller elavbrott samt försvårar städning.

Uteplats / grillning
Föreningen har en uteplats mellan vår fastighet och Trångsundsskolan, motsvarande Tornslingan 13-19.
Uteplatsen är försedd med bord och bänkar.
Här finns också ett grillfundament som medlemmarna kan använda. Man ansvarar för att ta hand om och slänga sitt eget avfall när man går därifrån.

Rökning
Vi tar hänsyn till våra grannar genom att inte röka i våra gemensamma utrymmen, såsom entréer, trappuppgångar, tvättstugor och källarutrymmen.

Balkonger
Det är trevligt med balkonglådor men för våra grannars säkerhet måste de monteras innanför balkongräcket.
Av säkerhetsskäl och hänsyn till våra grannar grillar vi på vår uteplats.
Antenner, skyltar, markiser eller dylikt sätter vi inte upp utan att ta reda på vad som är tillåtet i vår förening.

Sophantering
För att värna om miljön och bidra till att hålla nere föreningens sophanteringskostnader sorterar vi sopor enligt följande;

  • Hushållsoppor slängs i stängd påse i kärl som finns placerade längs med gatan utanför vår fastighet. Tornslingan.
  • Matavfall slängs i pappkasse som delas ut av föreningen och slängs sedan i avsedda kärl längs med gatan.