Mäklarinfo

Kontaktinformation
e-post info@brfloparen3.se
Ekonomiansvarig. Philip Sande.

Mäklarbild
kontakta föreningen via info@brfloparen3.se

Överlåtelse och pantsättningar
Alla handlingar gällande överlåtelser och pantnoteringar ska skickas till;
Fastighetsägarna Service Stockholm
Alsrömergatan 14
112 98 Stockholm


Föreningen tar vid försäljning, gåva, bodelning samt arv ut en stadgeenlig överlåtelseavgift av säljaren på 2,5% av gällande prisbasbelopp för föreningens arbete och kostnader.
2024 – 1433 kr (Uppdaterad 2024-01-14)

Föreningen vill träffa säljare och köpare vid ett gemensamt besök på föreningens expedition.
Detta besök kan bokas först då överlåtelsehandlingarna inkommit till föreningens expedition.
Föreningen kontaktar säljare och köpare för att boka ett möte.

Mötet bokas med föreningen via info@brfloparen3.se

Överlåtelsen – och med det inträde/utträde ur föreningen – anses inte klar förrän överlåtelseavgiften inkommit (Fastighetsägarna skickar en faktura) och säljare & köpare har varit på överlåtelsebesök.

Överlåteseavgiften betalas av köparen.
Föreningen godkänner inte juridisk person som bostadsrättshavare.

Föreningen tar ut stadgeenlig pantsättningsavgift på 1% av gällande prisbasbelopp per pantsättning.
2024 – 573 kr (Uppdaterad 2024-01-14)
 
Mäklarinformation
Fastighetens byggnadsår: 1960
I månadsavgiften ingår vatten, värme, tvättstuga, bredband (100/100), baspaket för TV (T1-Bas), månadsavgiften för IP-telefoni, bostadsrättstillägg för hemförsäkring och till lägenheten hör ett källarförråd.

Antal lägenheter: 115
Årsavgiften höjs med 10% from 2024-01-01

Antal lokaler: 10.
Antal garageplatser: 24
• hyra from 1:a mars: mellan 750 - 1150 kr beroende på garagets storlek.
Antal parkeringsplatser: 38
• hyra from 1:a mars 2024: 400 kr/mån.
Det är kö till garage och parkeringsplatser.

Från och med 2013-01-01 har föreningen kompletterat sin fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Egen hemförsäkring utöver detta skall ändå tecknas men då utan bostadsrättstillägg.