Leverantörer

Här finns en lista med våra största leverantörer (Uppdaterad 2017-02-22)

Förvaltning och drift

 • Ekonomisk förvaltning: HSB Södertörn och Jurist & Inkasso.
 • Kreditupplysning – UC
 • Fastighetsskötsel utförs av Kenneth Gustavsson, medlem i föreningen samt HSB Södertörn
 • Teknisk förvaltning utförs av föreningen
 • Städning av entréer, trappor och gemensamma utrymmen utförs av Swedal fastighet AB.
 • Trädgårdsskötsel utförs av Kenneth Gustavsson, medlem i föreningen.
 • Snöröjning - Fastighetskonsulterna.
 • Takskottning – Herrängens Plåtslageri AB


Förbrukning

 • Elektricitet:
 • Nät – Vattenfall
 • Förbrukning – Tälge Energi
 • Gemensam el rapportering – Infometric
 • Fjärrvärme – Södertörns Fjärrvärme AB
 • Vatten & avlopp – Stockholm Vatten VA AB
 • Renhållning, sophantering – SRV Återvinning AB
 • Kabel-TV och Bredband – Telenor (Tidigare bredbandbolaget)


Reparationer och underhåll

 • VVS & Rörmokare – Nytorps Rör AB
 • Elektriker – Elmästarna
 • Glasmästeri – Huddinge-Trångsunds Glasmästerier AB
 • Tvättstugor – ENTEMA

Kontaktuppgifter

SRV Återvinning AB
   0200 – 264 400
SRV Återvinning AB,   SRVs återvinningscentraler,   FTI återvinningsstationer

Telenor   0770 – 777 000
teknisk support: alla dagar 8-22

HSB Södertörn Ekonomisk förvaltning   08 – 608 6800
lägenhetsadministration: mån-fre kl. 09-12, tors kl. 16-18

HSB Södertörn
Stockholm Vatten   08 – 736 2000 (kl. 07-16), 08 – 736 2139 (övrig tid)

Nytorps Rör AB   08-771 3347