Investeringsplanen innehåller tre poster

Byte till 3-glasfönster i fastigheten
Genomfört 2011-2012.
Kostnadsuppskattat till 4-5 miljoner kronor exkl. moms.

Elstambyte samt omtrådning av föreningens lägenheter, lokaler och förråd
Planerat till 2013-15 avhängigt föreningens ekonomi.
Kostnadsuppskattat till 5 miljoner kronor exkl. moms.

Fasadrenovering
Planerat till tidigast 2015
Kostnadsuppskattat till 4 miljoner exkl. moms

Underhåll & reparationer

Kommer inom kort, 2019-03-11