Intressant historia

Månadsavgifter för lägenheter i september 1962:
1 rok         219 kr
2 rok         275 kr
3 rok         330 kr
4 rok         401 kr

För ett garage fick man i samma månad betala 60 kronor.
För en parkeringsplats fick man punga ut med 25 kronor/kvartal.

För lokal 0905 på gaveln vid uppgång 7 uppgick månadshyran i september 1962
till 813 kronor. För lokal 1201 (idag Elkompaniet) var månadshyran densamma.
Lokalen till höger om port 15 hyrdes 1962 och ett antal år framåt av firma TV-Trim för en månadskostnad av 230 kronor. Idag hyrs lokalen av Drevvikenpartiet.

Damfriseringen mellan uppgång 17 och 19 hyrdes ut för en månadskostnad av
200 kronor.

I föreningens ekonomiska plan från 1962 kan man i specifikationen över löpande årliga omkostnader utläsa att kostnaden för elektricitet beräknades till 7 000 kronor, vatten 10 000 kronor, renhållning 8 800 kronor, sotning 400 kronor, skötsel av tomten 2 500 kronor, styrelse- och revisionsarvoden 3 000 kronor.

Fastighetens värde enligt den ekonomiska planen av 1962 uppgick till 5 192 000 kronor. 
Vid en inventering 1962-08-31 av fastigheten Löparen nr 3 i Huddinge uppgick bränslelagret till 36 000 liter à 89 kronor/kbm (3 204 kronor). I tankrummet fanns två oljetankar som rymde 20 respektive 16 kbm. 

Vid en lagerinventering samma dag noterades att föreningen var lycklig ägare till bl. a
1      vattenkanna                    15:40 kr
4      skruvmejslar                   17:00 kr
2      skiftnycklar                     21:25 kr
1      bågfil                               12:75 kr
60m vattenslang                     75:00 kr
1      vattenspridare                   5:10 kr
1      ficklampa                          3:40 kr
1      skruvstäd                        63:75 kr
16    parksoffor                  1 400:80 kr
1      trädgårdskratta                 7:61 kr
1      järnspett                         20:23 kr
4      mangeldukar                   68:00 kr 

Vid företagna slutbesiktningar den 15 december 1960 och den 24 februari 1961 noterades följande generella anmärkningar:
1       Linoleummattor justeras
2       Bättras vid tröskeländar i badrum
3       Dörrstoppare i hallar kompletteras eller flyttas 

Vidare konstaterades att ett antal lägenheter saknade badkarsfront och
ventil i badrummet.

Beredningsskivor under kylskåp saknades eller kärvade i ett antal lägenheter.
I en lägenhet saknades en bakbordsskiva.