Prisbarometern

Statistik för överlåtelser fr. o. m 2000 t.o.m 2016
Första grafen visar antal överlåtelser (linje) samt genomsnittligt kvadratmeterpris (stapel) per år.
Andra grafen visar genomsnittlig lägenhetsyta (linje) samt genomsnittligt överlåtelsepris (stapel) per år.

Överlåtelser 2016
Kommer inom kort

Överlåtelser 2015
Kommer inom kort

Överlåtelser 2014
Kommer inom kort

Överlåtelser 2013
Under 2013 har 12 lägenheter på i medeltal 61,8 m² överlåtits.
Genomsnittlig köpeskilling 1 344 583 kr eller 21 775 kr/m².

Överlåtelser 2012
Under 2012 har 9 lägenheter på i medeltal 55,1 m² överlåtits.
Genomsnittlig köpeskilling 1 106 111 kr eller 20 067 kr/m².

Överlåtelser 2011
Under 2011 har 9 lägenheter på i medeltal 50,4 m² överlåtits.
Genomsnittlig köpeskilling  1 043 333 kr eller 20 687 kr/m².
Huvudsakligen överlåtelser av lägenheter på 1 och 2 rok samt en fortsatt ökning av m²-priset.

Överlåtelser 2010
Under 2010 har 11 lägenheter på i medeltal 54,9 m² överlåtits.
Genomsnittlig köpeskilling 1 041 364 kr eller 18 953 kr/m².
Vi ser en fortsatt stadig ökning av lägenhetspriserna inom föreningen.
Gåvor, arv och priser som ligger under marknadsvärde har inte räknats med i statistiken.