Värme & ventilation

S-ventilation
Vår fastighet har s.k. S-ventilation, där S står för självdrag.
Denna typ av ventilation bygger på temperaturskillnaden utom- och inomhus. Alltså fungerar ventilationen bäst på vintern då temperaturskillnaden är störst.
Friskluft (till-) kommer in genom ventiler.

Vid fönsterbytet 2011-2012 försågs alla fönster utom de i kök och badrum med spaltventiler för tilluft.
Frånluftsventiler finns i kök och badrum.

Vanliga fläktar och kolfilterfläktar
Föreningens lägenheter har individuella frånluftskanaler.
Alltså kan både en vanlig fläkt och en kolfilterfläkt användas.
Det är väsentligt att allmänventilationen fungerar även när fläkten är avstängd.
Kolfilterfläkten har något sämre fettupptagning men ger en bättre ventilation totalt sett.
Kom ihåg att det är viktigt att rengöra filtret i fläkten ofta eftersom ansamlingar av fett utgör en brandrisk.

Värme
Vi har stora kostnader för felsökning när exempelvis varmvattencirkulationen inte fungerar som den ska. En del av dessa problem har orsakats av hemmafixare eller av entreprenörer som inte vet hur våra hus fungerar.

Kontrollera dem du tänker anlita
Kontrollera grundligt den firma eller person som du tänker anlita!
Det är alltid medlemmens ansvar att renoveringar utförs på ett fackmannamässigt sätt.