Uthyrning i andra hand

För att hyra ut din bostadsrätt i andra hand behöver du styrelsens tillstånd. Ansökan om att få hyra ut i andrahand ska göras via Qasa.se
 Styrelsen tar beslut om godkännande eller ej vid nästkommande styrelsemöte och meddelar därefter dig beslutet. Lämnas inte ett medgivande kan den som vill hyra ut lägenheten begära att hyresnämnden prövar frågan.

Förutsättningen för att styrelsen ska godkänna uthyrningen är att du inte har något annat boende och att du har en anledning att vistas på annan plats under viss tid, dvs. att du har rimliga skäl att hyra ut. Rimliga skäl kan vara studier eller arbete utomlands, vård av anhörig eller att du vill pröva att flytta ihop med din partner.

Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan det leda till att du blir uppsagd och lägenheten blir tvångsförsåld.

Vid en andrahansuthyrning betraktas den som hyr ut lägenheten i andra hand som hyresvärd gentemot andrahandshyresgästen. Som bostadsrättsinnehavare är du alltid ansvarig för bostaden, även under perioden för andrahandsuthyrningen. Det kan gälla störningar eller andra klagomål som har med bostaden att göra, samt eventuellt tillträde vid behov.

Det är alltid du som ägare som är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid. Om något går sönder/slutar fungera och en felanmälan skall göras måste denna komma från dig som ägare. Bostadsrättsinnehavarens namn ska stå kvar på dörren, din andrahandshyresgäst skall använda sig av co-adress till din bostad under uthyrningstiden. Vi rekommenderar dig att skriva ett avtal med din andrahandshyresgäst. Färdiga avtal finns att köpa i bokhandeln.

En andrahandsupplåtelse av en lägenhet är inte förenad med något besittningsskydd under de två första åren hyresförhållandet varar. Hyrs en lägenhet ut i andra hand för två år eller kortare tid behövs således ingen överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Vid andrahandsuthyrning för längre tid än två år gäller dock vanliga regler för den överskjutande tiden. Skall besittningsskydd då inte föreligga, måste en överenskommelse träffas och godkännas av hyresnämnden.

Policy och regler tagna i styrelsen 

  • Om man planerar att hyra ut sin lägenhet i andrahand ska man fylla i en ansökan på Qasa.se
  • Styrelsen kommer endast ska godkänna en andrahandsuthyrning på 1+1 år, om inte speciella skäl förekommer.
  • Om det av någon orsak är så att man avbryter uthyrningen till någon för att i stället hyra ut till någon annan eller att man flyttar tillbaka ska man meddela det till styrelsen.
  • Har man en parkeringsplats eller garage ska platsen sägas upp. Man får istället ställa sig i kö på väntelistan ”efter andrahandsuthyrning.”
  • Uthyraren ska teckna en försäkring vid uthyrning = ”uthyrningstillägg.” Kontakta Qasa för att se om den avgiften ingår.


(Uppdaterad 2022-09-28)

Hyra av garage och p-plats

  • I samband med andrahandsuthyrning upphör gällande hyresavtal för garage  och p-platser. Du som medlem placeras på en väntelista och när du flyttat tillbaka kan du höra av dig till styrelsen med önskemål om att åter hyra en p-plats eller garage.