Nycklar

Lägenhets-/medlemsnyckeln ger Dig tillträde till alla gemensamma utrymmen, t.ex. alla entréer i föreningen, korridorer mm.

Våra entréer kan dagtid öppnas med hjälp av portkod.
Portkoden är bortkopplad nattetid.

Under nattetid kan entréerna bara öppnas med medlemsnyckeln.
Ha alltid din medlemsnyckel med dig, ifall koden inte skulle fungera.

Tvättcylinder (inkl. 1 nyckel) behöver Du för att kunna boka/använda våra tvättstugor.

Du kan kvittera ut medlemsnycklar och tvättcylinder på expeditionen mot en depositionsavgift på 100kr/st.