När Du ska reparera

Reparera gärna – men följ våra regler!
Vi har full förståelse för att folk behöver reparera och bygga om sina lägenheter.
Om de boende ska stå ut med det oljud och andra besvär som de utsätts för när någon i huset reparerar måste du som reparerar ta hänsyn till dina grannar och hålla dig till de regler som gäller i föreningen.

Stäm av Dina renoverings-/byggplaner
med föreningen genom ett besök på expeditionen helgfria måndagar kl. 18-19. Expeditionen har öppet en gång i månaden. Se anslag på expeditionsdörren eller på startsidan.

Kontrollera dem du tänker anlita
Kontrollera grundligt den firma eller person som du tänker anlita!
Till syvende och sist är det alltid medlemmens ansvar att renoveringar utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Respektera de tider som gäller!
Reparationer och ombyggnader får endast utföras kl. 7-19 på vardagar och
kl. 9-16 helger och helgdagar.

Informera grannarna om dina byggplaner
Det gör du enkelt med en lapp på anslagstavlan i porten.
Tala helst om hur länge du tror arbetet ska pågå.

Kör iväg med byggmaterialet!
Entréer, trapphus eller grovsophus är inte någon förvaringsplats för gammalt byggmaterial, inte ens tillfälligt.
Byggmaterial/-avfall lämnar du närmast på återvinningscentralen Storvretsvägen, se också SRV återvinningscentraler

Städa efter dig!
Dina grannar ska inte behöva kliva omkring bland byggmaterial eller i byggdamm.
Om det skulle vara så att du smutsat ner i samband med transporter in i eller ut ur lägenheten, se till att du städar entré och/eller trapphus omedelbart.

Ansvaret är ditt
Oavsett om det är du själv som reparerar eller om du använder hantverkare så är ansvaret ditt. Du måste alltså informera de hantverkare du anlitar om vilka regler som gäller för vår förening och kontrollera att de följer dessa. Man måste anlita behöriga entreprenörer för arbeten rörande VVS, el och snickeri.