Månadsavgiften

Den avgift som du betalar till föreningen varje månad bestäms av styrelsen med utgångspunkt från föreningens kostnader.

Avgiften/hyran betalas i förskott och skall vara betald senast sista vardagen månaden före. Styrelsen rekommenderar att avgiften/hyran ska betalas via autogiro eller e-faktura, så att man inte hamnar i vår saldoförteckning över obetalda avgifter/hyror.

Avierna levereras kvartalsvis, tre st, i början/mitten av december, mars, juni och september.
På din avi för kommande månad kan typiskt finnas

  • månadsavgiften
  • elförbrukningen
  • hyra garage och/eller p-plats
  • hyra lokal och/eller förråd
  • ev. påminnelseavgifter