Inre reparationsfond

VIKTIG INFORMATION På föreningsstämman 2013-04-26 beslutades att avsättningen till den inre reparationsfonden avslutas vid årsskiftet 2013/2014. Uttag från respektive lägenhets inre reparationsfond kommer att fortsätta tills reparationsfonden är tömd.

Hur stort belopp Du har på Din reparationsfond kan Du se på månadsavierna.

Om Du reparerar eller byter ut fast inredning i lägenheten kan Du få ut pengar ur den inre reparationsfonden.
Typexempel är spis, kyl, frys, färg, penslar och tapeter.

Du ansöker hos styrelsen att få ta ut pengar ur Din fond med denna blankett (Se nedan).
Pengarna utbetalas till Ditt bank-/personkonto via Fastighetsägarna.