Sopor & avfall

Hushållssopor lägger Du i våra sopskåp längs Tornslingan, närmare bestämt utanför Tornslingan 7, 9, 17 och 23. Hushållssopor är i princip sådana sopor som ryms i en hopknuten, ordinär ”Konsum-kasse”.

Matavfall
lägger Du i våra sopskåp längs Tornslingan, närmare bestämt utanför Tornslingan 7, 9, 17 och 23.
Matavfallet lägger du i pappkassar du får av föreningen som är avsedda för matavfallshantering.

Förpackningar, returglas och returpapper lämnar Du på FTI’s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) återvinningsstationer. Med förpackningar avses pappers-, mjuk/hårdplast- och metallförpackningar.
Dina närmaste återvinningsstationer finns på Norströms väg eller i korsningen av Hammartorpsvägen och Spelvägen. Fler hittar Du på FTI återvinningsstationer.

SRV Återvinning tar också  hand om elektriskt/ elektronikavfall.
För detta ändamål finns längst in till höger i grovsophuset en bur avsedd för alla slags apparater som har elsladd eller går på batteri, t.ex. TV, radio och lampor.

Byggavfall. Om Du reparerar Din lägenhet måste Du se till att överblivet material transporteras till någon av de återvinningscentraler som finns. Den närmaste finns på Storvretsvägen (vägen mot Skogås), övriga se SRV Återvinningscentraler.

Vid köp av kylskåp, frys, spis eller tvättmaskin och likande rekommenderar vi att Du låter leverantören ta hand om Din gamla produkt tillsammans med emballaget. Oftast gör man detta gratis, ibland tas en smärre avgift ut.

Återvinningscentralerna tar kostnadsfritt emot kyl, frys, spis och tvättmaskin.
Kan Du inte transportera produkten till en återvinningscentral, ring SRV Återvinnings kundtjänst 0200- 264 600 och avtala hämtning. SRV Återvinning debiterar Dig en avgift på drygt 260kr inkl moms för hämtningen.

Miljöfarligt avfall som bilbatterier, färg-, lim- och lösningsmedelsrester, spillolja, syror, lut o.dyl. ska lämnas på SRV Återvinningscentraler.

För att komma in på SRV Återvinningscentraler krävs ett passerkort, ansök här SRV Återvinning passerkort.