Lokaler & förråd

Föreningen har lokaler och förråd i entréplanet till uthyrning, se karta.

Lokalerna har alla fönster och egen entré mot Tornslingan.
Storleksmässigt är en lokal på 24 m²,  en på runt 29 kvm, tre på runt 40m² och två på knappt 90m².
Hyran för dessa är 600kr/m²/år i 2017 års nivå.
Hyran för lokaler som används i kommersiell verksamhet är momsbelagd.

Förråden kommer man till via våra källargångar, en del har fönster de flesta inte.
Storlekarna är tre förråd på 10-12m², ett på 29m² och två på knappt 40m², tre på knappt 8,0 kvm, en på 14 kvm, en på 6,0 kvm, två på knappt 9,0 kvm, tre på 2,0 kvm, en på 5,0 kvm. 
Hyran för dessa är 300kr/m²/år i 2017 års nivå. Hyran för dessa år 2022 ligger månadsvis på mellan 100kr-968 kr.

Små förråd finns i form av f.d. soprum:
fem yttre på 2-3m² med en hyra på 300kr/år.

Hyresgäster
Lokalerna kan hyras av alla, medan förråden hyrs ut endast till föreningens medlemmar .
Är Du intresserad av att hyra lokal eller förråd kontakta expeditionen genom ett besök eller info@brfloparen3.se.