Garage & P-plats

Garage
Föreningen har 24 garageplatser, se karta nedan.
Garagen är 12, 15, 18 resp. 20m² stora.
Merparten av våra garage är 15m² vilket ger en månadshyra på 450 kr.
Vänd dig till expeditionen eller info@brfloparen3.se om du är intresserad av en garageplats.

Elen i garagen är inte godkända för el/ hybridbilar då vi inte har tillräckligt eltillförsel.
Detta kan orsaka brandrisk
.


P-plats
Föreningen har 38 parkeringsplatser, se karta nedan.
Månadshyran för en p-plats är 200 kr.
Vänd dig till expeditionen eller info@brfloparen3.se om du är intresserad av en p-plats.