Energi & Klimatrådgivning

Huddinges energi- och klimatrådgivare kan ge tips och råd om hur du kan spara energi.
Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri för hushåll, föreningar och småföretagare.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • förslag på olika energikällor
  • radiatorsystem
  • isolering
  • fönster
  • energirelaterade bidrag
  • förslag till  energieffektiviseringar och besparingar
  • belysning och din elräkning
  • hur du kan minska din  energiförbrukning
  • hur du kan minska din miljöbelastning