Balkong

Användning och underhåll av balkonger
För att kvalitén på föreningens balkonger ska bibehållas så länge som möjligt är det viktigt att medlemmen och bostadsrättsföreningen tillsammans hanterar dem på bästa sätt. Balkongen betraktas som en del av lägenheten. Grundprincipen är att medlemmen bestämmer vad som görs innanför balkongräcket. Styrelsen bestämmer vad som kan fästas på eller utanpå räcket eller på husväggen.

Målning
När Du ska måla balkonggolvet, använd en betongfärg för utomhusbruk.
Kontakta gärna expeditionen för diskussion.
Balkongräcket underhålls av föreningen.

Elinstallationer ska göras av fackmän
Det är viktigt att elinstallationer utomhus utförs på ett godtagbart sätt. Material- och säkerhetsnivåer som är godkända för inomhusbruk kan medföra mycket allvarliga konsekvenser om de installeras utomhus. All utomhusinstallation av el måste därför göras av behörig personal med erforderlig kompetens.

Inglasning av balkong
Föreningen hade ett bygglov för inglasning av balkonger som var giltigt tom 2018.
Du som vill glasa in din balkong efter 2018 kontakta styrelsen.

Livsfarligt att fästa saker på utsidan av balkongen
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att sätta fast paraboler, balkonglådor och annat utanpå balkongen.
Allt du har på balkongen ska vara på insidan av räcket. Annars kan de lossna och falla ner på gatan/gården.

Det är tillåtet att sätta upp en parabol eller en markis, efter godkännade från styrelsen.

I övrigt gäller det att inte försämra grannsämjan.
Skräp och matvaror på balkongen lockar till sig fåglar och kan lätt bli en sanitär olägenhet. Blomvatten som rinner ner på balkongen under kan förstöra grannnens utemöbler. Skärmar som skyddar mot blåst/sol kan samtidigt försämra utsikten för andra.