Din lägenhet

Nedan finner du vanliga frågor och svar om din lägenhet i vår förening.
Har du andra frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen.

  • Kontakta ditt försäkringsbolag och observera att föreningen har kompletterat sin fastighetsförsäkring med ett bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter från och med 2013-01-01.
  • Håll regelbundet uppsikt över lägenheten så att du i möjligaste mån undviker vattenskador och andra akuta problem.
  • Håll dig till de regler som gäller för reparationer i lägenheten.
  • Ansvaret för lägenheten är alltid ditt, även när du hyr ut den i andra hand.
  • Rådgör med Expeditionen innan du gör några större förändringar i lägenheten.

Håller du dig till dessa fem ”kom ihåg” så har du stora förutsättningar att bli en nöjd och trygg bostadsrättsinnehavare, en uppskattad granne och en idealisk medlem.

Garage.

Elen i garagen är inte godkända för el/ hybridbilar då vi inte har tillräckligt eltillförsel.
Detta kan orsaka brandrisk.