Det här är en nyhet

Så här skriver du en motion till årsstämman. Den ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2.

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet.
Observera att om du vill ta upp flera ämnen ska du skriva en motion för varje ämne.
Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta och argumenten för ett sådant beslut.
Skriv under med ditt namn.
Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.