Årsredovisning 2016

Årsredovisningen för 2016 samt protokoll från årets föreningsstämma finns du tillgängligt digitalt på hemsidan under föreningen/ekonomi/årsredovning.  Kontakta gärna styrelsen om frågor eller funderingar skulle uppstå.

Kopia på protokollet från årets föreningsstämma delas ut torsdagen den 4e maj i respektive medlems brevlåda.

Mvh. Styrelsen