Inlämning av motioner inför årsmöte

Inför årsstämman som infaller torsdag den 20/4, så vill vi i styrelsen ha in motioner. Inkomna motioner ska vara oss tillhanda senast fredag den 31/3. Maila er motion eller lämna en skriven lapp i brevlådan utanför exp. vid port 25. Email. info@brfloparen3.se